Obligativitatea inregistrarii contractelor de inchiriere – DGRFP Galati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila reaminteşte contribuabililor persoane fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală că, începând cu data de 01 ianuarie 2023, au obligaţia înregistrării, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia .
În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 01 ianuarie 2023, înregistrarea la organul fiscal competent a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora.
Cererea de înregistrare a contractelor de închiriere se depune, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent, prin poştă cu scrisoare recomandată sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă , după caz.

Articole similare

Comentariul tau aici