Obligativitatea inregistrarii contractelor de inchiriere – DGRFP Galati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila reaminteşte contribuabililor persoane fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală că, începând cu data de 01 ianuarie 2023, au obligaţia înregistrării, la organul…

Mai mult

Inregistrarea contractelor de inchiriere la ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! D.G.R.F.P. Cluj-Napoca anunţă, contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal ca urmare a evenimentelor culturale care vor avea loc în municipiul Cluj-Napoca, sau cu alte ocazii, au obligaţia să înregistreze contractul din închiriere la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la…

Mai mult

Cum declara persoanele fizice contractele de inchiriere?

În termen de 15 zile de la data încheierii contractului de închiriere, contribuabilul are obligația înregistrării acestuia la Administraţia Finanţelor Publice pe raza căreia are domiciliul fiscal. În vederea înregistrării contractului de închiriere, contribuabilul depune/prezintă următoarele documente:  – contractul de închiriere (un exemplar în original se va păstra de către organul fiscal); – declaraţia privind venitul estimat/norma de venit –…

Mai mult