Oficial! O12/2022 privind aprobarea produselor cu risc fiscal ridicat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In 10.01.2022 s-a publicat oficial lista produselor cu risc fiscal ridicat pentru a caror comercializare in relatia B2B este necesara utilizarea sistemului RO e-Factura.

Prin art. XXXVII din OUG nr. 130/2021 s-a reglementat faptul că prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt stabilite produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B, pentru care furnizorii urmează să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.
Transmiterea facturilor emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura se instituie în două etape, respectiv:
a) în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, furnizorii pot să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura;
b) începând cu data de 1 iulie 2022, furnizorii sunt obligaţi, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
Au fost stabilite cinci categorii de produse considerate cu risc fiscal ridicat, astfel:

1 .Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile

2. Băuturi alcoolice

3. Construcții noi

4.Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș).

5.Îmbrăcăminte și încălțăminte

Articole similare

Comentariul tau aici