Oficial! OUG 44/2021- privind masuri de sprijin pentru artisti(41,5%)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 575 din 07.06.2021 s-a publicat OUG nr. 44 din 3 iunie 2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Redam mai jos textul articolelor:

Articolul I
La articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, alineatele (1 ) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
Articolul 3
(1) În cazul reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor realizate, determinată de situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilită potrivit aceluiași alineat, beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare.
……………………………………………………………………………………..
(5) Procedura de plată a indemnizației prevăzute la alin. (1) se stabilește prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (9).
Articolul II
Prevederile art. I se aplică începând cu drepturile aferente lunii iunie 2021.

Articole similare

Comentariul tau aici