Operatiuni de incasari si plati in numerar – plafoane si interziceri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar, operatiunile de incasari si plati efectuate de PJ, PFA, II, IF, liber profesionisti, PF care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar.

Exceptii:

 • incasari de la persoanele mentionate mai sus – plafon zilnic maxim de 5.000 lei de la o persoana;
 • incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry – plafon zilnic maxim de 10.000 lei de la o persoana;
 • plati catre persoanele mentionate mai sus – plafon zilnic maxim de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 • plati catre magazinele de tipul cash and carry – plafon zilnic total de 10.000 lei;
 • plati din avansuri spre decontare – plafon zilnic maxim de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare;
 • operatiunile de incasari in numerar efectuate de persoanele mai sus mentionate, de la PF, reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii – se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;
 • operatiunile de plati in numerar efectuate de persoanele mai sus mentionate, catre PF, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari – se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana.

All Inclusive – toate lucrarile de specialitate!!

Interziceri:

 • incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei;
 • platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile cu o valoare mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre de tipul cash and carry;
 • incasarile fragmentate de la o persoana, pentru operatiunile de incasari in numerar prevazute mai sus, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum si fragmentarea tranzactiilor reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, respectiv fragmentarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei;
 • platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.

Persoanele mai sus mentionate vor putea sa achite facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry, astfel:

 • 5.000 lei/10.000 lei in numerar;
 • suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.

Citeste si: Amenzile aplicabile in cazul in care faci plati/incasari in numerar peste plafonul legal

Articole similare