Ordinul de deplasare si diurna din 2016 – noutati fiscale si contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ordinul de deplasare (delegatie) in tara din 2016

Potrivit O 2634/2015 recent publicat si care actualizeaza normele privind documentele financiar-contabile din 2016, ordinul de deplasare (delegatie) este documentul care serveste ca:

-dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea pe teritoriul tarii;

-document pentru decontarea cheltuielilor efectuate;

-document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans;

-document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Ordinul de deplasare (delegatie) se întocmeste pentru fiecare deplasare, de catre persoana care urmeaza a efectua deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor acordate în vederea procurarii de valori materiale cu plata în numerar.

În cazul în care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit, pentru diferenta de primit de catre titularul de avans se întocmeste Dispozitie de plata catre casierie (cod 14-4-4).

În cazul în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decât avansul primit, diferenta de restituit de catre titularul de avans se depune la casierie pe baza de Dispozitie de încasare catre casierie (cod 14-4-4).

Tot acest Ordin prevede ca documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

— denumirea documentului;

— denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul;

— numărul documentului şi data întocmirii acestuia;

— menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);

— conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;

— datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz;

— numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare.

In cuprinsul oricărui document emis de către o entitate trebuie să se menţioneze şi elementele prevăzute de legislaţia în domeniu, respectiv forma juridică, codul de identificare fiscală şi capitalul social, după caz.

Asadar, stampila nu mai este obligatorie.

Dealtfel, nici pe formatul noului document nu mai este prevazut loc pentru stampila, asa cum era prevazut pe vechiul format al documentului aprobat prin O 3512/2008 si valabil pana la 31.12.2015.

De asemenea, circuitul intern, numarul de exemplare nu mai sunt stabilite prin lege. Acestea vor trebui stabilite de fiecare entitate prin proceduri proprii.
Diurna 2016

In ce priveste diurna – nu exista modificari la nivelul sumei considerate deductibile, insa exista si aici o noutate fiscala aplicabila din 2016, in sensul ca se va putea acorda si administratorilor. Prin vechiul codul fiscal , aplicabil pana la 31.12.2015 , nu era posibil acest lucru.

Articole similare

Comentariul tau aici