OUG 42/2020 din 04.04.2020 – schema de ajutor de stat / credite cu garantii si granturi guvernamentale

Scop: Programul de sustinere a IMMurilor – “IMM INVEST ROMANIA”, precum si pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Cadrul legal: OUG  nr. 110/2017  privind  Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, cu modificari si completarile aduse prin OUG  29/21.03.2020 si OUG 42/04.04.2020.

Programul cadru sub care se va derula: ‘Facelift’laIMM Invest – https://www.imminvest.ro/ si https://bit.ly/39KUY2n

Plafon maxim de garantare: 3.1 mld Eur (15 mld Lei) => Se pare ca se anticipeaza un FX Eur de aprox 4.84 Ron/Eur

Numar estimat de beneficiari max 40.000 (se vehicula in 2019, sursa avizata, ca doar 12.000 erau bancabile in 2019)

Tichet mediu garantatie/benef = aprox 80K Eur (daca se va garanta 80% => credit mediu/program = 0.1M Eur/beneficiar)

Bugetul schemei/ beneficiar = aprox 4K Eur (calculat la numarul maxim de beneficiari estimat, 40K)

Valabilitatea schemei. Perioada in care se selecteaza beneficiarii si se emit scrisori de garantie/acorduri de finantare se finalizeaza la 31 decembrie 2020

Beneficiari: firmele mici si mijlocii, precum si microintreprinderile

Bancile inscrise (conform simulare aplicatie ‘in lucru’ FNGCIMM, data simularii in 04.04.’20): BCR, BRD, CEC, EXIM, FIRST BANK, GARANTI, ING, LEUMI, OTP, RAIFFEISEN, TRANSILVANIA, UNICREDIT, VISTA. Nu se pot face refinantari de credite, sa preiei un credit de la alta banca, sub acest program.

Produse bancare accesibile:

 • linii de credite_credite capital de lucru / termen max 3 ani intiali, posibilitate de prelungire pe inca 3 ani / max 5M Lei  
 • imprumuturi pentru investitii / termen max 6 ani / max 10M Lei
 • creditele cumulate acordate unei companii, sub acest program, nu pot depasi 10M Lei
 • sumele maxim posibile a se accesa: 0.5M Lei Microintreprinderi si 1M Lei (Intreprinderi mici)

Beneficii:

 • garantii de stat (prin FNGCIMM), cel mult 90% (microintreprinderi sau intreprinderi mici), max 80% (restul IMMurilor), din credit
 • granturi pentru plata de 100% a comisioanele de administrare si risc (aferente garantiei FNGCIMM primite), precum si a dobânzilor aferente creditelor, pe urmatorii 1-3 ani in limita a 0.8M Eur (acest plafon este aferent ajutorului maxim de stat acceptat de UE si alocabil unei inreprinderi/grup in ultimii 3 ani, GGE/ESB si a fost majorat de UE in Mar’20, dar este conditionat de inrautatirea situatiei companiei in contextual Covid, sa nu fi existat o vizibila ‘dificultate financara’ la Dec’19) pentru fiecare intreprindere (atentie intreprindere = definitia UE = grup). Aceste granturi pentru dobânzi si comisioane de administrare si risc se vor aplica de la momentul accesarii noilor credite/linii de credit si pâna la 31 decembrie 2020. Posibilitate prelungire post 2020.
 • fata de programul initial IMM Invest s-a extins lista firmelor eligibile si cu cele ce activeaza in domeniile intermedierilor financiare si asigurari, tranzactii imobiliare si activitati de inchiriere si leasing incadrate in categoria IMM
 • Rate ale dobanzilor (cf site FNGCIMM, data 03.04.2020)

Criterii de dimensionare a sumei accesibile. Unul dintre urmatoarele:

– creditele se vor incadra in dublul masei salariale anuale a beneficiarului, reprezentata de cheltuielile salariale, precum si contributiile sociale si costul cu personalul care lucreaza in cadrul intreprinderilor, dar care se afla oficial pe statul de plata al unor subcontractanti, pentru 2019 sau pentru ultimul an disponibil sau

– 25% din cifra de afaceri neta (= toate veniturile rezultate din prestarea de servicii si vanzarea de produse inscrise in activitatea curenta a firmei. La totalizarea acestora sunt excluse reducerile comerciale si taxa pe valoare adaugata) a beneficiarului pe 2019 sau

–  daca beneficiarii depun justificari din care sa rezulte nevoile lor de lichiditati (acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât si costurile cu investitii), cuantumul imprumutului poate fi majorat pentru a acoperi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

– in cazul intreprinderilor create la 1 ianuarie 2019 sau dupa aceasta data, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi masa salariala anuala estimata pentru primii doi ani de activitate.

Conditionari

– Sa nu figurezi cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit

– Nu poti aplica daca la Dec’2019 figurai cu zero angajati (conform simulare din platforma). Scop program, mentinere locuri de munca. Aparent s-a uitat/omis posibilitatea si stimularea de a crea unele noi.

– Se va oferi angajamentul scris ca nu se va disponibiliza personalul existent de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pâna la 31 decembrie 2020. Intreprinderea poate organiza programul de lucru al salariatilor in functie de evolutia activitatii curente a acesteia.

– Ajutoarele sunt plafonate la max 0.12M Eur (ESB/GGE) pentru firmele ce desfasoara activitati in sectorul pescuitului/acvaculturii sau 0.1M Eur pentru cei activi in domeniul productiei primare de produse agricole

– Beneficiarii ajutorului de stat acordat in baza prezentei scheme trebuie sa pastreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani si sunt obligati sa le puna la dispozitia autoritatii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurentei ori de câte ori le sunt solicitate

Documente ce se solicita a fi incarcate, pentru inregistrarea solicitari https://www.imminvest.ro/ (platforma inca in lucru):

– certificatul de inregistrare

– carte de identitate solicitant

– declaratie de incadrare IMM (atentie mare la definitia IMM. A se studia acest manual pus la dispozitie de UE https://bit.ly/2wj53G8 )

– atentie la CAEN principal declarat (ANAF/ONRC) si CAEN pe care se va folosi finantarea. Adica pentru ce linie de business (ce CAEN) vei folosi banii din noua finantare. Atentie, sa nu fie vreunul exclus

– atentie si la cat de mari iti sunt veniturile din ctivitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national. Ponderile mari te pot face neeligibil.

– declaratie pe propria raspundere vizand indeplinirea cerintelor urmatoare de catre societate/solicitant:

 • NU ARE obligatii exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru care au cod unic de inregistrare fiscala, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • NU este in litigiu, in calitate de pârât, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;
 • NU figureaza cu credite restante in CRC; Inclusiv pentru leasinguri
 • NU se afla in interdictie bancara de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni;
 • Impotriva societatii NU s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
 • Va prezenta institutiei de credt garantii colaterale, care, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit in cazul creditelor de investitii, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii
 • Societatea se angajeaza sa utilizeze sumele din creditul/linia de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investitii, acordate cu respectarea conditiilor programului, numai pentru finantarea capitalului de lucru/investitiilor, neputand fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului programului

Sunt asteptate normele de aplicare, pentru viitoare clarificari si/sau chiar ajustari.

Made and assumed by IPS (Innovative Professional Services Srl) – www.ips-ro.ro

Innovative Professional Services – IPS este o companie înființată în anul 2019 şi care poate servisa clientii B2B prin servicii de consultanţă, acces la finanţări, training sau management de relaţii. In ceea ce oferă IPS, unice, sunt comunicarea şi rezultatele.

Articole similare

One Thought to “OUG 42/2020 din 04.04.2020 – schema de ajutor de stat / credite cu garantii si granturi guvernamentale”

 1. Cristian Iordache

  multumim pentru articol, eu nu gasesc nicaieri declaratie de incadrare IMM , ma puteti ghida in acest sens,exista un formular undeva…

Comentariul tau aici