OUG 66/2022- detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordonanta nr. 66 publicata in MOF in 12.05.2022 aduce cateva completari Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

În cadrul lanțurilor de subcontractare în care contractantul și subcontractantul sunt stabiliți pe teritoriul României, pentru activitățile prevăzute în anexă, contractantul căruia întreprinderea îi este subcontractant direct răspunde în solidar cu aceasta sau în locul său pentru drepturile salariale nete restante ale salariatului subcontractantului, aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și/sau contribuțiilor datorate unor fonduri sau instituții comune ale partenerilor sociali.
În situația în care subcontractantul direct nu își execută obligația de plată a salariului prevăzută în contractul individual de muncă, salariatul are dreptul să solicite contractantului plata doar pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Subcontractantul are obligația de a plăti salariatului diferența dintre suma primită de către acesta de la contractant și suma aferentă acoperirii integrale a drepturilor salariale cuvenite, precum și obligația de a reține și plăti impozitul și contribuțiile sociale aferente drepturilor salariale, în condițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Răspunderea menționată anterior se limitează la drepturile salariale cuvenite salariatului subcontractantului pentru activitatea prestată de acesta în temeiul relației contractuale dintre contractant și subcontractantul direct al acestuia.
Subcontractantul are obligația de a plăti contractantului sumele achitate de acesta potrivit prevederilor alin. anterioare.
Contractantul este exonerat de răspunderea prevăzută la alin. anterioare dacă face dovada că a achitat subcontractantului
toate obligațiile contractuale scadente, aferente relației contractuale dintre aceștia.

Aceste completari sunt aplicabile relației contractuale dintre contractant și subcontractantul direct, încheiată după intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, respectiv 12.05.2022.

Articole similare

Comentariul tau aici