OUG pentru sprijinirea HORECA- aprobata de Guvern in 04.12.2020 -comunicat MEEMA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit unui comunicat MEEMA din 04.12.2020 intreprinderile din domeniul turismului, afectate de pandemia COVID-19, vor beneficia de încă 500 de milioane de euro.

Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19.

Prin ordonanța de urgență se stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe nerambursabile pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei cu virusul SARS-CoV-2.

Înregistrarea pentru obținerea ajutorului de stat se realizează prin parcurgerea următoarelor etape de către solicitant:

  • Înregistrarea prin accesarea sistemului informatic dedicat acestui program și completarea formularului electronic de înscriere de către solicitant;
  • Depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19, ajutoarele de minimis, precum și cu ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii;
  • Depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul că firma nu era în dificultate la 31 decembrie 2019, cu excepția microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie, dar care, odată ce au primit ajutor de salvare, să fi rambursat împrumutul sau să fi încetat garanția, iar cele care au primit ajutor pentru restructurare, să nu mai facă obiectul unui plan de restructurare;
  • Depunderea on-line a balanțelor de verificare lunare pentru urmărirea trasabilității plăților;
  • Depunerea on-line a raportărilor contabile semestriale;
  • Depunerea cerficatului de atestare fiscală;
  • Depunderea declarației pe propria răspundere a beneficiarului, conform Recomandării Comsiei Europene nr. 4885 final din data de 14.07.2020.

Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.

Articole similare

Comentariul tau aici