Perioada de proba din contractul individual de munca – ce presupune, conditii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.

Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.

Perioada de probă constituie vechime în muncă.

Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni.

Care sunt conditiile pentru perioada de proba conform art. 31 din Codul muncii ?

1. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

2. Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

3. Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

4. Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

5. Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.

In ce conditii poate inceta contractul in timpul perioadei de proba ?

Contractul de munca poate inceta oricand pe parcursul perioadei de proba, printr-o notificarea scrisa a uneia dintre parti (angajator sau angajat), fara preaviz si fara sa fie necesara motivarea deciziei.

Pe durata executarii unui contract de munca, angajatorul nu poate stabili decat o singura perioada de proba, conform Codului muncii. Cu alte cuvinte, vei trece printr-o perioada de proba numai daca te angajezi (in acelasi loc sau la acelasi angajator) pe o noua functie sau daca urmeaza sa prestezi activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.

De asemenea, perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de cel mult 12 luni.

Articole similare

Comentariul tau aici