Perioada fiscala a TVA

 

Perioada fiscală a TVA este reglementată de art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi pct. 80 din normele de aplicare ale acestuia aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) au perioada fiscala a TVA luna calendaristica.

Exista insa unele exceptii:

Perioada fiscala este trimestrul calendaristic  pentru persoanele impozabile care în cursul anului calendaristic precedent au realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.

Dacă cifra de afaceri (CA) nu depăşeşte plafonul de 100.000 euro, până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.  In caz contrar, perioada fiscala va fi luna calendaristica.

În situaţia în care o persoană impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

– prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

– a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru.

– prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

 

In vederea schimbării perioadei fiscale în vectorul fiscal aceste persoane impozabile depun la organele fiscale competente, în funcţie de categoria de contribuabil, si unul din formularele:

010 “Declaraţie de înregistrare fiscală /Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridica”

020 “Declaraţie de înregistrare fiscală /Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice romane”

040 “Declaratie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice”

070 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care desfaşoară activitatea în mod independent sau exercita profesii libere”

Sursa: www.anaf.ro

 

Oana Tomoiaga

 

Articole similare

Comentariul tau aici