Perioada fiscala TVA

Conform art. 156. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 80 din Normele de aplicare ale acestuia aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare:

• perioada fiscală este luna calendaristică.

• prin excepţie, perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care, în cursul anului calendaristic precedent, a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează pe baza cursului de schimb comunicat de BNR, valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul acestuia, una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.

La înregistrarea unei persoane impozabile, aceasta trebuie să declare cifra de afaceri pe care estimeaza ca o va realizeza în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic:

 Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul de 100.000 euro, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal în cursul anului, trebuie să declare cu ocazia înregistrării cifra de afaceri obţinută, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg.

 Dacă această cifră de afaceri recalculată depăşeşte plafonul de 100.000 euro, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică.

 Daca această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepţia situaţiei în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

Daca cifra de afaceri efectiv obţinută în anul înregistrării, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg, depăşeşte plafonul de 100.000 euro, în anul următor perioada fiscală va fi luna calendaristică.

În situaţia în care cifra de afaceri efectivă nu depăşeşte plafonul, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.

 

Articole similare

Comentariul tau aici