Stabilirea perioadei fiscale pentru declaratia 112

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Persoanelor juridice care au calitatea de angajatori sau sunt entitati asimilate acestora, au obligatia sa depuna lunar sau trimestrial formularul 112 “Declaratie  privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.  Care este perioada fiscala a formularului 112? Declaratia 112 se depune lunar, pana la data…

Mai mult

Schimb valutar, salarizare, eliminare split TVA, perioada fiscala, repartizarea profitului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! INFOGRAFICE Stabilirea cursului valutar  Pentru importul de bunuri – se foloseste cursul valutar stabilit pentru calculul valorii in vama. Citeste articolul pentru a vedea ce alte cursuri se folosesc in functie de situatie. Ce trebuie sa faci ca angajator in perioadele cu temperaturi scazute? In perioadele cu temperaturi scazute extreme angajatorii trebuie sa asigure…

Mai mult

Perioada fiscala la TVA in 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Perioada fiscala pentru TVA este luna calendaristica. Exceptie: Perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania, dar care dau drept de deducere, care nu a depasit plafonul…

Mai mult

Declaratia 092 – cand se depune ?

Declaratia 092 este declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.  Baza legala:  OPANAF 1165/2009 Termen de depunere : 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare. Mod de completare: două exemplare,…

Mai mult

Corespunde anul fiscal cu anul calendaristic?

Anul fiscal este anul calendaristic. Când un contribuabil se înfiinţează sau încetează să mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat. Exceptii: Contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului…

Mai mult

Perioada impozabila – cand incepe/se incheie pentru un contribuabil?

În cazul înfiinţării unui contribuabil într-un an fiscal perioada impozabilă începe: a) de la data înregistrării acestuia la registrul comerţului, dacă are această obligaţie; b) de la data înregistrării în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, dacă are această obligaţie; c) de la data încheierii sau, după caz, a punerii în aplicare a contractelor de asociere, în cazul asocierilor care…

Mai mult

Legislatia privind perioada fiscala – plafonul CA

Perioada fiscală este luna calendaristică. Prin excepţie  perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România, dar care dau drept de deducere, care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se…

Mai mult

Modificarea vectorului fiscal – comunicat DGRFP Brasov

Schimbarea perioadei fiscale se anunta prin depunerea “Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila în România” – Formular 092 (prevazut de OANAF nr.1165/2009), în termen de maxim 5 zile lucratoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea…

Mai mult

Tabel informativ privind perioada fiscala pentru persoanele impozabile care efectueaza achizitii intracomunitare

Perioada fiscala pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara devine luna calendaristica astfel:   Sursa: DGRFP Brasov  

Mai mult

Perioada fiscala TVA

Conform art. 156. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 80 din Normele de aplicare ale acestuia aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare: • perioada fiscală este luna calendaristică. • prin excepţie, perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care, în cursul anului calendaristic precedent,…

Mai mult

Perioada fiscala

(1) Perioada fiscală este luna calendaristică. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 132 şi 133, dar care dau drept de deducere conform art.…

Mai mult

Acte publicate in Monitorul Oficial din 15.01.2010

In Monitorul Oficial Nr. 32 din 15.01.2010 au fost publicate: 1. Ordinul pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene. Prin acest ordin : • se aprobă Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea…

Mai mult

Perioada fiscala semestriala/ anuala

In Ordinul nr. 257 din 15 februarie 2007 este prezentata procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA Depunerea cererii si a documentelor justificative Organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta fiscala este inregistrata poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decat luna sau…

Mai mult

Perioada fiscala

In Romania perioada fiscala este luna calendaristica. Exista si o derogare insa: perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru acea persoana impozabila care in cursul anului caledaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere care nu au depasit limita de 100.000 euro (echivalentul in lei se calculeaza pe baza cursului de schimb…

Mai mult