Clasa 8 – Conturi speciale

Clasa 8 Conturi speciale
GRUPA 80 CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI
801 Angajamente acordate
8011 Giruri și garanții acordate
8018 Alte angajamente acordate
802 Angajamente primite
8021 Giruri și garanții primite
8028 Alte angajamente primite
803 Alte conturi în afara bilanțului
8031 Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare
8032 Valori materiale primite spre prelucraresau reparare
8033 Valori materiale primite în păstrare saucustodie
8034 Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare
8035 Stocuri de natura obiectelor de inventardate în folosință
8036 Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate
8037 Efecte scontate neajunse la scadență
8038 Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare
8039 Alte valori în afara bilanțului
804 Certificate verzi
805 Dobânzi aferente contractelor de leasingși altor contracte asimilate, neajunse la scadență
8051 Dobânzi de plătit
8052 Dobânzi de încasat
806 Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
807 Active contingente
808 Datorii contingente
809 Creanțe preluate prin cesionare
GRUPA 89 BILANȚ
891 Bilanț de deschidere
892 Bilanț de închidere

Comentariul tau aici