Clasa 8 – Conturi speciale

Clasa 8 – Conturi speciale

80. CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI

801. Angajamente acordate

8011. Giruri şi garanţii acordate

8018. Alte angajamente acordate

802. Angajamente primite

8021. Giruri şi garanţii primite

8028. Alte angajamente primite

803. Alte conturi în afara bilanţului

8031. Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte

similare

8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie

8034. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare

8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă

8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate

8037. Efecte scontate neajunse la scadenţă

8038. Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare

8039. Alte valori în afara bilanţului

804. Certificate verzi

805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă

8051. Dobânzi de plătit

8052. Dobânzi de încasat24)

806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră

807. Active contingente

808. Datorii contingente

809. Creanţe preluate prin cesionare

89. BILANȚ

891. Bilanţ de deschidere

892. Bilanţ de închidere

Notă :
*4) În funcție de forma juridică a entității se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.
*5) Acest cont mai apare doar la entitățile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.
*6) Acest cont apare doar la entitățile care dețin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.
*7) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.
*8) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.
*9) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.
*10) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.
*11) Acest cont apare doar la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001 și până la închiderea soldului acestui cont.
*12) În acest cont se evidențiază eventualele diferențe rezultate din dispozițiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări, în condițiile prevăzute de acestea.
*13) Acest cont apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate.
*14) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.
*15) Acest cont apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate.
*16) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.
*17) Se utilizează pentru evidențierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.
*18) În acest cont vor fi evidențiate și sumele acordate prin sistemul de carduri.
*19) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.
*20) În acest cont nu se înregistrează diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină.
*21) Se utilizează conform reglementărilor legale.
*22) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.
*23) În acest cont nu se înregistrează diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină.
*24) Acest cont se folosește de către entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing.
*25) Pentru organizarea contabilității de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opțională.

Comentariul tau aici