Plati in contul unic- modificari legislative

 

In Monitorul Oficial nr. 326 din 5 iunie 2013 a fost publicat ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 618/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuțiile şi alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într‐un cont unic .

Cuprins:

Având în vedere prevederile art. 114 alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. ‐ Numărul curent 30 “Dividende de virat de către societățile şi companiile naționale şi societățile cu capital majoritar de stat” din anexa nr. 1 “Nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat ‐ sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire»” la Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile şi alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într‐un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. ‐ Sumele datorate cu titlu de dividende de virat de către societățile şi companiile naționale şi societățile cu capital majoritar de stat se vor achita în contul 20.30.01.08.03 “Dividende de la societățile şi companiile naționale şi societățile cu capital majoritar de stat”.

Art. III. ‐ Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului Bucureşti, administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, direcțiile generale ale finanțelor publice județene şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. ‐ Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Gelu‐Ştefan Diaconu

Bucureşti, 30 mai 2013.

Nr. 618.

 

Articole similare

Comentariul tau aici