Politici contabile semnificative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordinul 3067/2018 care reglementeaza situatiile financiare interimare prevede ca formularul de bilant trebuie sa fie insotit de politicile contabile semnificative.

Ordinul nu detaliaza continutul acestor politici insa se presupune ca acestea contin o sinteza a principalelor politici contabile pe care entitatea le aplica.

Mai precis ordinul prevede:

 (1) Entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situații financiare interimare formate din bilanț și contul de profit și pierdere. Aceste componente au aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

(2) Situațiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situațiile financiare interimare sunt însoțite de politicile contabile semnificative.

Un model de politici contabile semnificative sunt disponibile in Libraria online Contzilla – AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici