Este obligatorie efectuarea inventarierii patrimoniului pentru a putea repartiza dividende trimestriale ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pentru a putea repartiza dividende trimestriale trebuie sa depui situatii financiare interimare. Intocmirea acestora a fost reglementata prin O 3067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementări contabile. În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului…

Mai mult

Cele mai noi conturi introduse in planul de conturi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Mai jos este o recapitulare a celor mai noi conturi introduse in planul de conturi contabil, reglementat prin O 1802/2014. 463 Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar Acest cont a fost introdus incepand cu 17.09.2018 prin O 3067/2018. ……………………………………………………………………………………………………………………… 4415 Impozitul specific unor activitati 695 Cheltuieli cu impozitul specific…

Mai mult