Posibilitatea ridicarii de numerar de pe card de la comercianti – in vigoare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Hotararii nr. 949/2017 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, comerciantii care folosesc POS au posibilitatea de a da bani cash clientilor (sub forma de avans numerar), la cererea acestora incepand cu data de 05 iulie 2018.

“Avansul în numerar se acordă utilizatorilor de card, în limita prevăzută de ordonanța de urgență și a sumei existente în casă, disponibilă pentru furnizarea avansului în numerar, odată cu inițierea unei operațiuni de plată cu cardul la terminalele instalate în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante.

Operațiunile care trebuie efectuate în cazul acordării de avansuri în numerar sunt:

a) pentru aparatele de marcat electronice fiscale:

  • avansul în numerar este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea “avans în numerar”;
  • se emite bonul fiscal pe care se evidențiază, alături de bunurile și/sau serviciile achiziționate, avansul în numerar acordat utilizatorului de card și, dacă este cazul, comisionul perceput. Pentru această operațiune este selectată numai modalitatea de plată “card”;
  • după emiterea bonului fiscal prevăzut la pct. 2 se eliberează utilizatorului de card suma solicitată și se emite cu aparatul de marcat electronic fiscal un document, pe care se evidențiază avansul în numerar acordat, respectiv suma de bani extrasă din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor;
  • documentul prevăzut la pct. 3 se atașează chitanței emise de terminalul de plată și se păstrează de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) și (3) din ordonanța de urgență care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar;

b) terminalul de plată consemnează, în mod distinct, pe chitanța emisă, avansul în numerar acordat.”

Atentie! Clientii pot primi de la comerciantii cu POS cel mult 200 de lei, sub forma de avans numerar cu conditia sa aiba card bancar si sa faca achizitii de la comerciantii respectivi. 

Articole similare