Principalele aspecte ce se iau in considerare la incheierea unui contract

Art. 1166 din noul cod civil defineşte contractul ca fiind „acordul între două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”

Potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale, contractul trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu clauze contractuale privind:

• obligatiile ce revin partilor in derularea contractului,

• conditiile de livrare si de calitate a bunurilor si/sau serviciilor,

• termenele,

• modalitatile de plata si de garantare a platii pretului,

• instrumentele de plata

• clauzele de consolidare a pretului in conditiile inflatiei si devalorizarii,

• riscul contractual,

• modul de solutionare a eventualelor litigii aparute in legatura cu derularea si executarea contractului

Conform art 4 alin 1 din Legea nr 469/2002, in contractele incheiate partile contractante vor prevedea ca, in cazul neindeplinirii in termen de 30 de zile de la data scadentei a obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1), debitorii sa plateasca, in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de intarziere. Alin. 3 al aceleiasi legi prevede ca : “Totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare, prevazute la alin. 1 si 2, nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate, cu exceptia cazului in care prin contract s-a stipulat contrariul.“

Contractul se incheie sub forma scrisa, insa exista unele situatii prevazute in mod expres de catre lege in care nu este necesara forma scrisa a contractului.

In contractele comerciale incheiate intre parti, se pot include si daune-interese pentru neexecutarea totala sau partiala a contractului, sub forma daunelor moratorii sau a celor compensatorii pentru a se putea diminua eventualul prejudiciu cauzat creditorului de catre debitor ca urmare a neindeplinirii obligatiilor conform contractului de catre acesta din urma.

Potrivit unui articol publicat de catre dreptonline.ro , printre clauzele introduse in mod obisnuit in practica pentru a pune capat unui contract se numara:

1. clauzele de forta majora: inlatura raspunderea partilor in cazul in care obligatiile contractuale nu sunt indeplinite din cauza de forta majora.

Un exemplu de formulare a acestei clauze este: Forta majora (incendii, stare de necesitate…) exonereaza de raspundere partea ce o invoca in scris si o probeaza in termen 30 de zile de la producere.

2. clauza ce contine o conditie rezolutorie: la indeplinirea conditiei, contractul se desfiinteaza.

Un exemplu de formulare a acestei clauze este: Prezentul contract se desfiinteaza daca in termen de 5 luni de la incheierea contractului, vanzatorul nu pune la dispozitia cumparatorului documentatia tehnica…

3. clauza ce contine o conditie suspensiva: la indeplinirea conditiei, contractul se naste.

Un exemplu de formulare a acestei clauze este: Prezentul contract se perfecteaza daca in termen de 5 luni de la incheierea contractului, vanzatorul dobandeste licenta Oracle…

 

 

Articole similare

Comentariul tau aici