Procedura de aplicare a hotararilor judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea executarii deciziei de declarare in inactivitate-O1587

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 885/08.09.2022 s-a publicat Ordin 1587 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare .

Prin acest ordin:

1.Se aprobă Procedura de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

2.Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) „Referat privind măsurile propuse pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării/anularea/menținerea Deciziei de declarare în inactivitate, precum și în cazul încetării de drept a suspendării executării acesteia, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004”

b) „Notificare”

c) „Notificare privind aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1) teza a II-a din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004”.

Procedura se aplică contribuabililor declarați inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a)—g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), pentru care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea contenciosului administrativ).

Punerea în aplicare a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate se face cu data pronunțării hotărârii judecătorești.

Articole similare

Comentariul tau aici