Procedura de aplicare a hotararilor judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea executarii deciziei de declarare in inactivitate-O1587

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 885/08.09.2022 s-a publicat Ordin 1587 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare…

Mai mult