Procedura de comunicare prin mijloace electronice intre Fisc si persoanele fizice, persoanele juridice -Ordinul 1.090 din 9 iunie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordinul nr. 1.090 din 9 iunie 2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică a fost publicat in MOF nr. 585 din 16 iunie 2022.

Procedura integrala se regaseste AICI.


Accesul la SPV
(1) SPV este accesibil persoanei fizice direct sau prin împuternicit.
(2) SPV este accesibil persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.
(3) Accesul la SPV se realizează după înregistrarea ca utilizator SPV conform prevederilor cap. III, în baza mijloacelor de identificare prevăzute la cap. II și aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator SPV.
(4) Acțiunile asigurate și permise de SPV sunt:
a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului și schimbarea modalității de primire a atenționărilor;
b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum și a altor documente și informații;
c) descărcări de documente;
d) renunțarea la folosirea SPV;
e) monitorizarea istoricului accesului și acțiunilor prevăzute la lit. a)-d).

Documente, informații comunicate prin SPV și efectuarea plăților

Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV sunt:
a) declarații fiscale, declarații de înregistrare fiscală și alte declarații întocmite, potrivit legii;
b) cereri adresate organului fiscal central, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cerere de eliberare a unei adeverințe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice și altele asemenea;
c) acte administrative fiscale, acte de executare și alte acte emise de organul fiscal central în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somații și altele asemenea;
d) documente, acte sau fișiere emise de organul fiscal central la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau a altei entități fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit, fișierele de profil prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, și altele asemenea;
e) registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;
f) informații referitoare la istoricul acțiunilor;
g) informații cu privire la evidența fiscală a creanțelor fiscale ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;
h) informații cu privire la livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, conform datelor preluate din declarațiile informative 394;
i) informații relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înștiințării contribuabililor în scopul conformării voluntare;
j) formularul „Ordin de plată multiplu electronic (OPME)“, document.pdf cu fișier.xml atașat;
k) informații referitoare la efectuarea de plăți potrivit art. 163 din Codul de procedură fiscală;
l) informații și documente specifice sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2022.


Articole similare

Comentariul tau aici