Procesul verbal de inventariere

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal.

  Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conţină, în principal, următoarele elemente:

  • data întocmirii;

  • numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere;

  • numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere;

  • gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate;

  • data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere;

  • rezultatele inventarierii;

  • concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate şi persoanele vinovate;

  • precum şi propuneri de măsuri în legătură cu acestea;

  • volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic;

  • propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidenţă a imobilizărilor necorporale;

  • propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor stocuri;

  • constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune, precum şi

  • alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

  Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entităţii. Acesta, cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil şi al conducătorului compartimentului juridic, decide asupra soluţionării propunerilor făcute, cu respectarea dispoziţiilor legale.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: