Faci inventarul? Cum tratezi contabil plusul sau minusul la inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In urma  inventarierii, de cele mai multe ori apar diferente de natura cantitativa: Contabilizarea plusurilor din gestiune: Plusul de materii prime si materiale – > se contabilizeaza ca o operatiune inversa consumului de materii prime si materiale 301 Materii prime = 601 Cheltuieli cu materiile prime 302x Materiale consumabile = 602X Cheltuieli cu…

Mai mult

Cum inventariem imobilizarile corporale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Inventarierea imobilizarilor se efectueaza pe baza listelor de inventariere, intocmite pe gestiuni (centre de cost ). a) TERENURI Inventarierea terenurilor se efectueaza pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate al acestora si a altor documente, potrivit legii. b) CLADIRI Cladirile se inventariaza prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si…

Mai mult

Cine raspunde de efectuarea inventarierii ?Cine poate participa si cine nu ?Ce faci daca nu ai angajati?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O data cu apropierea finalului de an, foarte multe firme incep pregatirea lucrarilor de inventariere. Sunt firme mari care au personal suficient pentru a intocmi comisii individuale si centrale si a numi responsabili pentru fiecare din ele, insa sunt si firme mici cu un angajat, sau fara. O 2861/2009 aduce cateva clarificari…

Mai mult

Plafoane fiscale 2019, inventariere, cod special de TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! INFOGRAFICE Plafoane fiscale 2019: microintreprinderi, platitori de TVA, norme de venit Inregistrarea in scop de TVA prin optiune 2019 Se completeaza Declaratia pe propria raspundere pentru inregistrarea in scopuri de TVA. Informatiile din declaratie sunt furnizate de asociati, a caror cota de participare la capitalul social este >/= cu 25% si administratori. Ce trebuie…

Mai mult

De retinut despre inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cine poate efectua inventarierea?  In functie de situatie, inventarierea poate fi realizata de catre: 1. Comisiile de inventariere; 2. In cazul in care entitatea are un numar redus de salariati, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana; 3. Daca entitatea nu are niciun salariat, inventarierea este efectuata de catre administratori.…

Mai mult

Inventarierea disponibilitatilor banesti. Cum se efectueaza?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute de societate se efectueaza: 1. La inceputul activitatii;  2. Cel putin o data in cursul exercitiului financiar; 3. In cazul fuziunii sau incetarii activitatii; 4. Precum si in urmatoarele situatii: La cererea organelor de control; Ori de cate ori sunt indicii ca…

Mai mult

Lista de inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Lista de inventariere serveşte ca: – document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile entităţii; – document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizări, stocuri materiale) şi a altor valori (elemente de trezorerie ); – document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate;…

Mai mult

Efectuarea inventarierii patrimoniului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Actul normativ care reglementeaza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este Ordinul 2.861/2009. Societatile au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii…

Mai mult

Inventarierea stocurilor – 8 modalitati pentru ca totul sa decurga mai usor

Inventarierea stocurilor este o adevarata provocare pentru firmele care detin un volum mare de stocuri, de sortimente diferite, greu de numarat si de identificat, astfel ca pentru aceasta activitate trebuie alocat timp de lucru si personal pregatit iar uneori trebuie intrerupt procesul de productie. Toate aceasta se traduc in costuri, care pot fi mai mici sau mai mari in functie…

Mai mult

Inventarierea – masuri organizatorice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP  nr. 2861/2009, principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele: a.) inainte de inceperea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiune a bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte daca: gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare; in…

Mai mult

Inventarierea elementelor patrimoniale – cand are loc?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 2861/2009,  inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor…

Mai mult

Care sunt cele 4 legi care fac referire la inventariere ?

Prin acest scurt post dorim sa va reamintin ca legislatia care are incidenta asupra inventarierii patrimoniului este : Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; Legea contabilitatii – Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicata si actualizata; Legea societatilor comerciale – Legea nr.…

Mai mult

Informatii utile privind inventarierea obligatorie a patrimoniului

Iata mai jos o lista de articole utile cu privire la inventarierea patrimoniului, operatiune obligatorie cel putin o data pe an. Raspunderea in organizarea inventarierii, situatia firmelor mici, fara salariati Inventarierea creantelor si datoriilor Decizia de inventariere – exemplu Compensarea la inventariere Cum se pregateste inventarierea patrimoniului ? Comisia de inventariere  10 prevederi legate de inventarierea anuala Cand esti obligat…

Mai mult

Inchiderea de perioada – sinteza

Iata mai jos o sinteza a principalelor articole publicate pe Contzilla.ro despre acest subiect : Ce presupune inchiderea de perioada ? Lucrari si verficari aferente trimestrului 4 Atentie la reevaluarea cladirilor Atentie! Avansurile nu se mai reevalueaza la curs valutar 10 lucruri pe care trebuie sa le bifezi in salarizare pana la sfarsit de an  Informatii utile privind inventarierea obligatorie…

Mai mult

Decizia de inventariere – exemplu

In decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu urmatoarele: – componenta comisiei (numele presedintelui si membrilor comisiei), – modul de efectuare a inventarierii, – metoda de inventariere utilizata – gestiunea supusa inventarierii, – data de incepere si de terminare a operatiunilor. Listele de inventariere utilizate sunt cele prezentate ca model in anexa 3 la OMEF 3512/2008 privind documentele financiar-contabile. Pe…

Mai mult

Proces-verbal privind rezultatele inventarierii- ce trebuie sa contina ?

Principalele elemente pe care trebuie sa le contina un proces-verbal privind rezultatele inventarierii sunt: – data intocmirii, – numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere, – numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere, – gestiunea/gestiunile inventariata/inventariate, – data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere, – rezultatele inventarierii, – concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor…

Mai mult

Procesul verbal de inventariere

Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conţină, în principal, următoarele elemente: • data întocmirii; • numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere; • numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere; • gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate; • data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere; • rezultatele inventarierii; • concluziile…

Mai mult