Proiect ANAF -facilitati fiscale privind creantele administrate de ANAF

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat in 17.11.2015 un nou proiect legislativ pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de către organul fiscal central.

Potrivit referatului de aprobare, prin OUG  nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale a fost reglementată posibilitatea de anulare a penalităților de întârziere, precum și unei cote de 54,2% din dobânzi pentru toți contribuabilii persoane fizice, persoane juridice sau alte entități fără personalitate juridică care datorează obligațiile de plată la bugetul general consolidat, fără nicio discriminare, dacă îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Pentru clarificarea procedurii de aplicare a prevederilor acestei ordonanţe de urgență, prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele:
– stabilirea organelor competente care vor acorda facilităţile fiscale prevăzute de actul normativ mai sus menționat;
– modalitatea de solicitare de către contribuabil a amânării la plată;
– procedura de acordare a anulării obligațiilor fiscale accesorii;
– procedura de acordare a anulării în cazul contribuabililor care beneficiază de eșalonări la plată și accesează facilitățile fiscale respective;
– modelul deciziilor care urmează a se emite de către organul fiscal.

Proiectul este disponibil aici.

Articole similare

Comentariul tau aici