Proiect – aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
In 05.07.2016 pe site-ul ANAF a fost publicat un proiect de ordin privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA .

Potrivit prevederilor art.322 alin.(9) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pct.103 alin.(4)-(6) din Titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, organele fiscale pot aproba utilizarea, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal, a altor perioade fiscale decât luna sau trimestrul.

Aceste prevederi legale existau și în vechiul cadru legislativ, respectiv Legea 571/2003 privind Codul fiscal și Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.

Astfel, în temeiul acestor dispoziţii, a fost emis Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.6/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Având în vedere cele de mai sus și, ținând cont de renumerotarea articolelor din noul Cod fiscal și de modificările aduse Codului de procedură fiscală prin Legea nr.207/2015 cu privire la termenul de contestare a actelor administrative fiscale, a fost necesară elaborarea unei noi proceduri pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale și, implicit, a unor noi modele de formulare utilizate în acest scop, se arata in referatul de aprobare.

Articole similare