Proiect de modificare a prevederilor O 1802/2014 privind reglementarile contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In recent publicatul proiect de ordin pentru aprobarea formatului situatiilor financiare la 2019, exista si o completare a O 1802/2014.

Concret se propune completarea art. 51 pe care il redam mai jos:

(1) Principiul prudenței.

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă și, în special:

a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

(2) Activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

Completarea se refera la introducerea punctului (3) cu urmatorul continut:

(3) Prevederile prezentului punct, referitoare la inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor si la inregistrarea provizioanelor se pot aplica si cu ocazia raportarilor periodice intocmite potrivit legii. O asemenea metoda de recunoastere trebuie aplicata consecvent de la o perioada de raportare la alta.

Articole similare

Comentariul tau aici