Principalele 10 legi pentru contabili si versiunea actualizata 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In contabilitate este foarte importanta consultarea frecventa a legislatiei, cu toate actualizarile care apar, uneori in ultimul moment. Principalele acte normative importante pentru activitatea contabila sunt: 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – versiunea actualizata 2021 este disponibila AICI. 2.Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014…

Mai mult

Proiect de modificare a prevederilor O 1802/2014 privind reglementarile contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In recent publicatul proiect de ordin pentru aprobarea formatului situatiilor financiare la 2019, exista si o completare a O 1802/2014. Concret se propune completarea art. 51 pe care il redam mai jos: (1) Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă și, în special:…

Mai mult

Principiul continuitatii activitatii – ce presupune si ce implicatii are

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Baza legala : O 1802/2014 Principiul continuității activității este unul din principiile generale de raportare financiara mentionate de Ordinul 1802/2014. Ce inseamna acest principiu? Trebuie să se prezume că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra…

Mai mult

Ce prevede O 1802 cu privire la administratori ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Chiar daca Ordinul 1802/2014 face referire la reglementarile contabile, exista cateva prevederi care stabilesc obligatiile si responsabilitatile administratorilor, astfel: ·       Administratorii au obligatia sa aprobe politicile contabile dezvoltate de entitate (art.5); Administratorii entității trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situațiile prevăzute de legislație. ·       Dacă administratorii…

Mai mult

Prevederile O 1802/2014 cu privire la reevaluarea imobilizarilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT Prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție, entitățile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exercițiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situațiile financiare întocmite pentru acel exercițiu.…

Mai mult

Manualul de Control Intern 2018

Manualul de control intern completeaza pachetul de Manuale procedurale Contzilla.ro, utilizate de peste 5.500 de companii din Romania Util in controlul oricarei entitati, pornit de la necesitati practice, adaptabil in functie de situatia entitatii. Lucrarea este foarte practica, fara notiuni abstracte, fiind o culegere de actiuni necesare unei persoane care doreste sa detina un control asupra proceselor din entitate Click…

Mai mult

In ce categorie de marime se incadreaza firma ta potrivit OMFP 1802/2014?

Potrivit prevederilor OMFP 1802/2014, in funcţie de criteriile de mărime, entităţile se grupează în trei categorii, astfel: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari. Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro); b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a…

Mai mult