Proiect Hotarare – modificarea legii prevenirii nr.270/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 15 iulie a fost publicat un Proiect de Hotărâre pentru modificarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului Nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.270/2017, precum şi a modelului planului de remediere.

Situatia actuala:

Operatorii economici care nu s-au dotat cu noile aparate de marcat pana la data de 1 septembrie 2018, riscau sanctiuni drastice (amendă, suspendarea activității la punctul de lucru și confiscarea sumelor nejustificate), fără ca vinovăția să fie directă și exclusivă a acestora, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 701/2018 prin care a fost introdusă sub incidența Legii prevenirii, contravenția prevăzută la art. 10 lit. cc) din OUG nr. 28/1999, pentru nedotarea la termen cu noile aparate de marcat, astfel încât să se asigure o abordare de tip preventiv, stimulativ și nu de sancționare imediată de la prima abatere a operatorilor economici.

În momentul de fata, printre contravenţiile care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, se numără şi cea referitoare la nerespectarea de către operatorii economici, a termenelor de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic (art. 10 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999) pentru care legea prevede ca sancțiune contravențională principală amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și următoarele sancțiuni complementare :

–   confiscarea sumelor nejustificate;

 – suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator.

Schimbari preconizate

Ministerul Finanțelor Publice comunica faptul ca, masura introducerii sanctiunii pentru nedotarea cu aparate de marcat cu jurnal electronic sub incidența Legii prevenirii, va fi în vigoare temporar și este ultimul sprijin care poate fi acordat contribuabililor în perioada de implementare a noilor aparate de marcat.

Astfel, asigurarea unui tratament echitabil la nivelul tuturor operatorilor economici care au obligația de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic,

Se impune eliminarea contravenției referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art. 10 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999) de sub prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017.

Prin proiectul de hotărâre se propune eliminarea contravenției referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic, organele de control urmând să aplice de la prima abatere sancțiunile prevăzute la art.11 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 28/1999, respectiv amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor și confiscarea sumelor nejustificate. 

Articole similare

Comentariul tau aici