Proiectul D112 pentru declaratii incepand cu luna august 2022- publicat in 16.09.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Proiectul de ordin comun al preşedintelui ANAF, preşedintelui CNPP, preşedintelui CNASS și al preşedintelui ANOFM pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” conform cu modificarile aduse de OG 16/2022 a fost publicat in 16.09.2022.

Termenul de depunere al acestuia este luni, 26 septembrie 2022.

In proiectul de act normativ au fost efectuate unele modificări potrivit dispozițiilor art.I pct.68 și 80 din OGnr.16/2022, precum și alte modificări impuse de legislația în vigoare după cum urmează:
-eliminarea din „Anexa angajator” a unor indicatori ca urmare a modificării condițiilor prevăzute la art.60 pct.5 și pct.7 din Codul fiscal;
-introducerea în „Anexa asigurat” a unor casete pentru salariații cărora li se aplică prevederile art.146 alin.(56) și art.168 alin.(61) din Codul fiscal, precum și a unor rânduri în secțiunile A și B referitoare la:

  • suma limită pentru calculul contribuțiilor sociale conform art.146 alin.(5.6), respectiv art.168 alin.(6.1) din Codul fiscal
  • contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată conform art.168 alin.(6.1) din Legea nr.227/2015
  • contribuţia de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art.168 alin.(6.1) din Legea nr.227/2015
  • contribuţia de asigurări sociale calculată conform art.146 alin.(5.6) din Legea nr.227/2015
  • contribuţia de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art.146 alin.(5.9) din Legea nr.227/2015
  • introducerea în Nomenclatorul „Creanțe fiscale” a două rânduri referitoare la contribuția de asigurări sociale, respectiv contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art.146 alin.(5.9), respectiv art.168 alin.(6.1 ) din Legea nr.227/2015.
  • introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului” a tipurilor de asigurați „personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr.3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor” și „personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”;
  • adaptarea corespunzătoare a rubricilor din Secțiunile C și E.3 ale „Anexei asigurat”;
  • eliminarea tuturor trimiterilor la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, având în vedere că dispozițiile actului normativ și-au încetat aplicabilitatea;
  • modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului 112.

Articole similare

Comentariul tau aici