Propunere legislativa pentru modificarea si completarea L81/2018 privind telemunca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

O noua propunere legislativa inregistrata la Senat in 03.03.2021 pentru dezbatere vizeaza completarea Legii 81/2018 privind telemunca.

Ce se modifica?

In primul rand definitia telemuncii prin eliminarea conditiei ca cel putin o zi pe luna munca sa se desfasoare in acest regim:

In prezentPrin propunere
Telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor;Telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.

In ce priveste verificarea activitatii telesalariatului, in prezent, angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii.

Prin propunerea legislativa se arata ca aceasta verificare se va putea face prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Potrivit legislatiei actuale, angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de telemuncă și utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfășurare a activității de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

Prin propunere, se prevede ca angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.

De asemenea, se mai propune inlocuirea prevederii ca angajatul trebuie  să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire la rețele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție cu prevederea ca angajatul trebuie sa respecte si sa asigure confidentialitatea informatiilor si documentelor utilizate in timpul desfasurarii activitatii de telemunca.

Articole similare

Comentariul tau aici