Raspunsuri ANAF- contributii sociale si impozit pe salarii din 2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pe pagina de Facebook a ANAF s-a desfasurat ieri, 06.12.2017 o sesiune de intrebari si raspunsuri pe tema contributiilor sociale si a impozitului pe salarii incepand cu 2018.

Pe scurt, incepând cu 01.01.2018 asigurarile sociale obligatorii vor cuprinde urmatoarele contributii:
1. Contributia la asigurari sociale 
– in cota de 25%, care este datorata de persoanele fizice ce au calitate de angajati sau de alte persoane fizice in anumite conditii specifice. Se retine din venitul persoanei fizice;
– 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
– 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.
2. Contributia la asigurarile sociale de sanatate in cota de 10%, care este datorata de persoana fizica asigurata, ce realizeaza venituri din salarii. 
3. Contributia asiguratorie pentru munca in cota de 2,25%, este datorata de angajatori, baza de calcul fiind fondul brut de salarii.
Cotele de contributii suportate de salariati se vor retine in continuare de catre angajator din salariul brut, iar acesta va avea in continuare obligatia efectuarii platii la buget si depunerii declaratiei.
Modul de calcul al salariilor va fi același: din venitul brut se retin asigurarile sociale, acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe venit, iar baza de calcul a impozitului pe venit este venitul brut diminuat cu asigurarile sociale si cu deducerile personale.

Iata aici cateva situatii :

Intrebare: Pentru un angajat student cu varsta pana in 26 de ani care are contract de munca cu timp partial ( 4 ore/zi) si salariu brut de 1000lei/luna incepand cu 01.01.2018 se retine contributia de asigurari sociale de sanatate de 10% ?
Asa cum este prevazut in OUG 79/2017 se intelege ca daca venitul este mai mic decat 1900 lei nu dataoreaza aceasta contributie: “La articolul 154 alineatul (1), literele a), b), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: “a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, pentru aceste venituri datorează contribuţie”

Raspuns ANAF: Nu se reține CASS, dacă îndeplinește cerințele menționate în articolul evidențiat de dumneavoastră.

…………………………………………………………..

Intrebare:Pentru sumele acordate angajatilor dupa finalizarea bilantului reprezentand prime de performanta pentru anul 2017 si care se acorda in luna martie 2018 care sunt contributiile care se platesc?
In Ordonanta 79 este prevazut:
“Art. II Pentru prevederile titlului V “Contribuţii sociale obligatorii” sunt aplicabile următoarele dispoziţii tranzitorii: (1) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuţiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile. (2) Prevederile titlului V “Contribuţii sociale obligatorii” se vor aplica veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.”
Sa intelegem de aici ca se platesc contributiile existente in anul 2017, respectiv 10.5% la asigurari sociale si 5,5% la sanatate?

Raspuns ANAF: Primele de performanţă, repartizate din profitul anului 2017, plătite în martie 2018 sunt considerate venituri ale a lunii martie 2018 şi se impozitează potrivi prevederilor legale în vigoare la data plăţii

…………………………………………………………..

Intrebare:O persoana aflata in concediu crestere copil se incadreaza la exceptia din OG79/2017,pct.51,alin.5^2,lit.c ‘…alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi ‘ ?

Raspuns ANAF:Persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului considerăm că nu se încadrează în excepția menționată de dvs. , ci pot fi încadrate la excepţiile prevăzute la art 154 lit k din Codul fiscal.

…………………………………………………………..

Intrebare:Buna ziua, sunt pensionar la limita de varsta si obtin si venituri suplimentare din salarii. Intrebari 1. contributia de sanatate se aplica pe veniturile cumulate, pensie+venit salarii; 2. daca se aplica doar veniturilor din salarii si acestea sunt mai mici de 22800/an , la ce suma se aplica cota pentru contributia de sanatate?

Raspuns ANAF:În cazul persoanelor care au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii şi realizează şi venituri din salarii, contribuţia de asigurări sociale de sănătate, se calculează doar pentru veniturile din salarii, baza lunară de calcul o reprezentă câştigul brut lunar.

…………………………………………………………..

Intrebare: Pentru o norma de 2 ore/zi, salariul minim brut pe economie la 2 ore calculat este 475 lei. Contributiile aferente datorate sunt de 178 lei sau de 676 lei ? adica calculam CAS si CASS la nivelul normei de 8 ore sau de 2 ore? In cazul in care calculul CAS si CASS de face la norma de 8 ore, salariul net primit de salariat va fi negativ ?

Raspuns ANAF:În baza prevederilor legale emise până în prezent , considerăm că problema “restului de plată negativ ” se poate rezolva prin negocierea dintre angajat și angajator.

…………………………………………………………..

Intrebare: Care va fi baza de calcul pentru indemnizatiile pentru concedii medicale, contributia CCI fiind desfiintata?

Raspuns ANAF:Reglementarile privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate sunt in curs de modificare de catre instituțiile competente in acest domeniu.

…………………………………………………………..

Intrebare:Scutirea de impozitul pe venit pentru persoanele cu handicap care lucreaza 4 ore pe zi se păstrează in anul 2018?

Raspuns ANAF:Da, potrivit reglementărilor legale publicate în Monitorul Oficial până în prezent, sunt scutite la plata impozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat pentru veniturile realizate din salarii .

Articole similare