Raspunsuri ANAF la intrebari privind RO e-Transport

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

ANAF a publicat cateva raspunsuri la intrebari legate de RO e-Transport.

Iata cateva exemple:

1.O societate care prestează servicii de transport intern și internațional de produse cu risc fiscal ridicat are obligație de declarare Ro e-Transport? Marfa nu este proprietatea firmei de transport, aceasta doar prestează serviciul de transport.

Raspuns ANAF:

Nu, cu excepția cazurilor în care transportatorul cumulează una dintre calitățile menționate la art. 8 alin. (1) din OUG nr.41/2022.

2.O societate comercială care prestează servicii de manoperă (lohn) trebuie să se înregistreze în sistemul RO Etransport pentru transporturile cu camioane din UE/NON UE de materii prime și auxiliare necesare confecționării produselor? Dar în cazul livrărilor interne sau UE/NON UE cu camioanele a produselor confecționate? Care este procedura de înregistrare în RO E-transport și de obținere a codului UIT în situațiile menționate?

Raspuns ANAF:

Materiile prime și auxiliare care se încadrează în categoriile BRFR, transportate dintr-un stat membru în România spre prelucrare în cadrul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer (conform art. 270 alin. 12 lit. f) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare) se declară în sistemul RO e-Transport. În acest sens declarantul va selecta în aplicația informatică Tip operațiune AIC – Achiziție intracomunitară, urmând ca în câmpul Scopul operațiunii să selecteze opțiunea Nontransfer – Bunuri prelucrate în sistem lohn. Similar se va proceda și în cazul expedierii produselor rezultate care se încadrează în categoriile BFRF.

3.Sistemul RO e-Transport vizează și relațiile B2C, B2G?

Raspuns ANAF:

Actele normative care reglementează sistemul RO e-Transport nu prevăd anumite tipuri de relații comerciale. Astfel, în sistemul
RO e-Transport vor fi declarate toate transporturile cu BRFR care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1190/4625/2022. Excepțiile sunt prevăzute la art. 16 din OUG 41/2022.

4. În situația în care furnizorul nu pune la dispoziția transportatorului codul UIT aferent bunurilor transportate, pentru înscrierea pe CMR până la punerea efectivă în mișcare a vehiculului și pentru a-l prezenta la solicitarea organului de control, atunci transportatorul este supus sancțiunilor prevăzute de OUG nr.41/2022 sau răspunderea revine integral furnizorului?

Raspuns ANAF:

Conform art. 8 alin. (2) din OUG nr. 41/2022, ”Utilizatorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să pună la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import,
respectiv la punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz”. Nerespectarea obligației de punere la dispoziție a codului
UIT se sancționează în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din OUG nr.41/2022.

5.Ce documente/date se introduc atunci când se solicită codul UIT?

Raspuns ANAF:

Conform art. 4 alin. (1) din OUG nr.41/2022, sistemul RO e-Transport include module informatice de gestiune a transporturilor de
bunuri prin care sunt înregistrate datele referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum și codul UIT generat. Aplicația informatică dedicată este disponibilă în Spațiul Privat Virtual.

Materialul complet se gaseste aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ro_e_Transport.pdf

Articole similare

Comentariul tau aici