Rectificarea unor neconcordante din unele declaratii- in urma sesizarilor ANAF (proiect)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Ministerul de Finante a publicat pe data de 6 martie 2023 un proiect legislativ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea şi evidenţierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare, începând cu data de 1 ianuarie 2024 se înfiinţează, la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Evidenţa operativă a veniturilor din digitalizare, care are drept scop evidenţierea/urmărirea/ monitorizarea lunară a veniturilor suplimentare rezultate ca urmare a utilizării neconcordanţelor şi/sau inadvertenţelor identificate prin Sistemul informatic de interes strategic naţional (S.I.I.S.N.) şi a modulelor de valorificare, precum și ca urmare a utilizării profilelor de risc.

Notificările de conformare cuprind riscurile fiscale identificate și se transmit de organele cu atribuții de control, în temeiul prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul reanalizării de către contribuabili a situaţiei fiscale şi, după caz, de a depune sau de a corecta declaraţiile fiscale.

În vederea identificării declarațiilor rectificative depuse de contribuabili ca urmare a unei notificări de conformare transmisă de organele fiscale, propunem ca, în cuprinsul formularelor de declarații de impunere, pentru care este prevăzută și posibilitatea de rectificare a datelor declarate inițial, să fie cuprinsă o căsuță distinctă pentru această situație.

Formularele de declarații fiscale vizate de această propunere sunt:

  • formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”,
  • formularul 101 Grup fiscal “Declaraţie consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”.
  • formularul (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”,
    • formularul (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”,
    • formularul (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”,
  • formularul 710 “Declaraţie rectificativă”.

Tot ca urmare a unei notificări de conformare transmisă de organele fiscale, persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA poate solicita corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată.

Pentru a identifica această sursă de venituri, se propune modificarea Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3604/2015, prin:

  • aprobarea unui nou formular, “Cerere privind corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată”, în care contribuabilul să poată menționa că solicitarea de corectare a erorilor materiale este formulată ca urmare a unei notificări de conformare;
  • completarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, astfel încât în formularul ”Decizie de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată” să se înscrie o mențiune referitoare la faptul că solicitarea de corectare a fost formulată ca urmare a unei notificări de conformare.

Articole similare

Comentariul tau aici