Reevaluarea conturilor in valuta – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit OMFP nr. 1802/2014, operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuarii operatiunii respective. In vederea asigurarii unui tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuarii operatiunii se intelege cursul de schimb al pitei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente).

La finele fiecarei luni, disponibilitatile in valuta si alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNRomaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza.

Astfel ca, diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Inregistrari contabile ale reevaluarilor conturilor in valuta:

  • Daca in urma reevaluarii conturilor in valuta se constata o pierdere (cheltuiala):

6651″Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută” = 5124 “Conturi la banci in valuta”

  • Daca in urma reevaluarii conturilor in valuta se constata un castig (venit):

5124 “Conturi la banci in valuta” = 7651″Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută”

In mod similar se procedeaza si cu celelalte elemente exprimate in valuta.

Ce se intampla cu o factura de la furnizori (in valuta) care ramane neincasata pe parcursul mai multor perioade? La a doua , a treia reevaluare, cum se determina diferenta de curs? Se tine cont de cursul ultimei reevaluari ?

Presupunem ca avem o factura in suma de 1.000 euro, emisa in 15.01.2019 cand cursul presupunem ca a fost 4.5 lei/eur.

La 31.01.2019 presupunem ca avem un curs de schimb de 4.55 lei/eur , la 28.02.2019 un curs de 4.45 lei/eur.

Cum se face inregistrarea?

La 15.01.2019 se inregistreaza achizitia :

achizitie = 401      1.000 eur*4.5 lei/eur =4500 lei

La 31.01.2019 prima reevaluare:

6651 = 401   50 lei  (4.550lei – 4.500 lei)

La 28.02.2019 a doua reevaluare:

401= 7651  100 lei (4.450 lei- 4.550 lei)

Asadar, la a doua , a treia, a “n” -a reevaluare, baza de calcul a diferentelor de curs devine suma in lei rezultata din reevaluarea lunii precedente.

Baza legala: art. 322 O 1802/2014 

322. ‐ (1) Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanțelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite față de cele la care au fost înregistrate inițial pe parcursul lunii sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar.
(2) Atunci când creanța sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiaşi luni în care a survenit, întreaga diferență de curs valutar este recunoscută în acea lună. Atunci când creanța sau datoria în valută este decontată într‐o lună ulterioară, diferența de curs valutar recunoscută în fiecare lună, care intervine până în luna decontării, se determină ținând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărei luni.

Citeste si :

In ce cont se inregistreaza veniturile si cheltuielile cu reevaluarea unui datorii in lei cu decontare in functie de cursul unei valute?

Articole similare