Registrul jurnal de incasari plati si registrul inventar in excel cf O 170/2015

Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă care au intrat in vigoare de la 01.03.2015 prevad pentru registrul inventar si registrul jurnal de incasari si plati urmatoarele modele:

1. Registrul jurnal de incasari si plati (click aici pentru a descarca formularul in excel)

Registrul-jurnal de încasări şi plăţi este documentul contabil care serveşte la înregistrarea încasărilor şi plăţilor aferente activităţii persoanelor care conduc evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă.

Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se întocmeşte într-un exemplar, înregistrarea operaţiunilor pe baza documentelor justificative făcându-se distinct, pe fiecare operaţiune de încasare/plată.

În Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se înregistrează atât operaţiunile în numerar, cât şi cele efectuate prin contul curent de la bancă, la valoarea prevăzută în documentele justificative, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Încasările din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi cuprind:

– sumele încasate din desfăşurarea activităţii;

– aporturile în numerar şi prin conturi bancare aduse la începerea activităţii ori în cursul desfăşurării acesteia;

– sumele primite sub formă de credite bancare sau de alte împrumuturi;

– sumele primite ca despăgubiri;

– sumele primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii;

– sumele primite reprezentând forme de sprijin cu destinaţie specială din fonduri nerambursabile (subvenţii);

– alte sume încasate (de exemplu: restituiri de impozite, taxe, penalităţi). Plăţile din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi cuprind:

– plăţile efectuate în cadrul activităţii desfăşurate în scopul realizării de venituri;

– sumele reprezentând restituirea aporturilor în numerar şi prin conturi bancare;

– sumele reprezentând rambursarea de credite bancare sau de alte împrumuturi;

– alte plăţi efectuate (de exemplu: penalităţi, amenzi plătite ş.a.).

Sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se totalizează lunar.

În condiţiile conducerii evidenţei contabile în partidă simplă cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operaţiune economico- financiară se va înregistra în ordine cronologică, în funcţie de data efectuării operaţiunii de încasare/plată.

Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se editează anual sau la cererea organului de control.

Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se arhivează împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii acestuia.

Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al Registrului- jurnal de încasări şi plăţi este următorul:

– data efectuării operaţiunii de încasare/plată;

– denumirea şi numărul documentului justificativ care stă la baza înregistrării operaţiunii;

– explicaţii privind natura operaţiunii;

– suma încasată în numerar sau prin bancă, ce rezultă din fiecare document justificativ;

– suma plătită în numerar sau prin bancă, ce rezultă din fiecare document justificativ.

2. Registrul inventar (click aici pentru a descarca formularul in excel)

Registrul-inventar serveste ca document contabil de inregistrare a elementelor de natura activelor si datoriilor inventariate (elementele patrimoniale, creantele si datoriile).
Registrul-inventar se intocmeste de catre persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla, intr-un exemplar.
Registrul-inventar se completeaza la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului financiar, precum si cu ocazia incetarii activitatii.
Registrul-inventar se completeaza prin inscrierea tuturor elementelor inventariate, element cu element, sau prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a elementelor grupate dupa natura lor, potrivit optiunii persoanei respective. In acest caz, listele de inventariere se anexeaza la Registrul-inventar.
In cazul incetarii activitatii, Registrul-inventar se completeaza cu valoarea elementelor inventariate faptic la acea data.
In coloana 1 se inscrie numarul curent al fiecarei operatiuni inregistrate in ordine cronologica.
In coloana 2 se inscriu elementele inventariate, fie element cu element, fie denumirea grupei de elemente inventariate preluata din lista de inventariere.
In coloana 3 se inscrie valoarea de inventar reprezentata de:
– valoarea de intrare a elementelor patrimoniale inventariate, potrivit documentelor justificative, sau totalurile din listele de inventariere a elementelor patrimoniale grupate dupa natura lor;
– valoarea ramasa de incasat, respectiv de plata, rezultata in urma inventarierii creantelor si a datoriilor.
In conditiile conducerii evidentei contabile in partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, Registrul-inventar se editeaza anual sau la cererea organului de control.
Registrul-inventar se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

Ghidul Excel/ Word pentru Contabili!

Articole similare

One Thought to “Registrul jurnal de incasari plati si registrul inventar in excel cf O 170/2015”

  1. geo

    Reg inventar ??? nu prea este ??

Comentariul tau aici