Regulamentul intern – ce este, cand se intocmeste, ce cuprinde?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Regulamentul intern este un document ce se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Ce cuprinde regulamentul intern?

Un regulament intern trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:

  • Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
  • Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
  • Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
  • Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;
  • Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
  • Abateri disciplinare si sanctiunile aplicabile;
  • Reguli referitoare la procedura disciplinara;
  • Modalitati de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
  • Criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor;

Regulamentul intern trebuie adus la cunostiinta tuturor salariatilor, iar angajatorul este responsabil de acest lucru.  Prevederile prezentului regulament incep sa isi produca efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora.

Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului intern se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulamentului intern.

Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului.

Orice modificare adusa Regulamentului Intern trebuie comunicata tuturor salariatilor.

Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau.

In termen de 60 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice trebuie intocmit Regulamentul Intern. Regulamentul Intern este un document ce poate fi folosit in instanta in cazul unor dispute aparute intre angajator si salariat.

Articole similare

Comentariul tau aici