Regularizarea diferenţei de impozit pe profit/micro redirectionata in plus fata de sumele care pot fi redirectionate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in 30 mai 2023 un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus faţă de sumele care pot fi redirecţionate, potrivit legii, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

In situația în care, ulterior depunerii formularului de redirecționare, impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecționată, potrivit legii, aceștia datorează
bugetului de stat diferența de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus.
Procedura privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Având în vedere prevederile legale mai sus menționate, prin proiectul de ordin se propun următoarele:

  • aprobarea Procedurii privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus faţă de sumele care pot fi redirecţionate, potrivit legii;
  • modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.587/2016, prin introducerea în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat a două noi poziții, poziția 91 “Diferenţa de impozit pe profit care a fost redirecţionată în plus” și poziția 92 “Diferenţa de impozit pe veniturile mictroîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus”, precum și adaptarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind
    obligaţiile de plată la bugetul de stat”

Articole similare

Comentariul tau aici