Repartizare dividende trimestrial – monografii contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Dividendul este o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele:

 • distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operatiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;
 • distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica;
 • distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice;
 • distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;
 • o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ti revine fiecarui participant;
 • o distribuire de titluri de participare in legatura cu operatiuni de reorganizare.

Ce trebuie sa stii daca repartizezi dividende trimestrial ?

Pentru dividendele distribuite in cursul anului 2021, societatea va declara si va plati un impozit de 5%.

 • Repartizarea trimestriala a profitului se va efectua in limita profitului net realizat trimestrial.
 • Societatile care opteaza pentru repartizare trimestriala a dividendelor au obligatia sa intocmeasca situatii financiare interimare, in care se vor evidentia dividendele distribuite partial.
 • Repartizarea trimestriala a dividendelor se va putea face doar dupa aprobarea situatilor interimare.
 • Regularizarea sumelor distribuite sub forma de dividende in timpul anului (trimestrial) se va realiza la intocmirea situatiilor financiare anuale, la inceputul anului urmator.
 • Dividendele se restituie proportional cu cota de participare a fiecarui actionar.
 • Dividendele repartizate si platite in plus in cursul exercitiului financiar trebuie restituite in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale

MONOGRAFI CONTABILE – REPARTIZARE DIVIDENDE TRIMESTRIAL

A. In cursul anului:

Evidentierea repartizarii de dividende in cursul exercitiului financiar:

463 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar = 456 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul

Retinerea impozitului pe dividende:

456 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul = 446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

Plata dividendelor nete

456 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul = 5121 Conturi la banci in lei

Plata impozitului

446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 5121 Conturi la banci in lei

B. La inceputul anului urmator incheierii exercitiului in care s-au repartizat dividende trimestriale:

Inchiderea contului de profit si pierdere:

121 Profit sau pierdere = 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

Inregistrarea dividendelor de plata finale, conform situatiilor financiare anuale:

1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită = 457 Dividende de plata

Compensarea contului 457 cu 463:

457 Dividende de plata = 463 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

Restituirea de catre asociati a sumei platite in plus in termen de 60 de zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale:

5121 Conturi la banci in lei = 463 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

B. REPARTIZARE DIVIDENDE ANUAL

La 1 ianuarie se face transferul profitului contabil al anului  in rezultatul reportat

121 “Profit sau pierdere” = 117 “Rezultatul reportat”

Inregistrare repartizare dividende

117 “Rezultatul reportat” = 457 “Dividende de plata”

Inregistrare impozit pe dividende

457 “Dividende de plata” = 446 “Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”

Inregistrare plata dividende

457 “Dividende de plata” = 5121 “Conturi la banci in lei”/5311 “Casa in lei”

Mai multe informatii gasiti in lucrarea Monografii contabile din Libraria Contzilla.

Autor: Mădălina Raluca Cățănaș, economist, profil Linkedin click aici.

Articole similare

Comentariul tau aici