Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende acordate persoanelor juridice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Persoana juridică română care plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat. Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende…

Mai mult

Sanctiuni privind neacordarea corespunzatoare a dividendelor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Dividendele trebuie sa se platesca asociatilor/actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data…

Mai mult

Ce este si ce nu este dividendul ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit definitiei date de Codul fiscal, la art. 7 pct. 11, dividendul este o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridica unui participant, drept consecința a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica. Ce nu este dividend? Exista si exceptii cand o distribuire nu este…

Mai mult

Note contabile de efectuat privind repartizarea dividendelor – infografic

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Mai mult

Compensarea avansurilor nedecontate cu dividende

In situatia in care o societate comerciala hotaraste acordarea dividendelor din profiturile nerepartizate si compensarea acestora cu avansuri nedecontate de asociati urmeaza urmatorii pasi: Se consulta Actul Constitutiv al societatii pentru a identifica asociatii si cotele procentuale de participare ale acestora la bebeficii si pierderi Se identifica in evidenta contabila rezultatul reportat din anii precdenti ce poate fi repartizat sub forma…

Mai mult

Plata dividendelor in valuta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Operatiunile in valuta efectuate de rezidenti se fac respectand prevederile Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar. Astfel plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi, care fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii, se realizează numai în moneda naţională (leu), cu excepţia operaţiunilor prevăzute în la Regulamentul BNR…

Mai mult

(P) Cat ai putea castiga in 2015 din dividende

Dividendele pot fi o sursă importantă de venit pentru investitorii la Bursa de Valori Bucureşti, chiar şi pentru cei care au fost dezamăgiţi de evoluţia titlurilor din portofoliu. Analiştii Tradeville vă spun care sunt companiile care ar putea distriubui cele mai mari dividende in 2015. Dividendele sunt una dintre cele mai importante teme pentru piața de capital, respectiv un ciclu…

Mai mult

10 lucruri despre dividende

1.       Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii. 2.       Dividendele plătite pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finanţare sau exploatare. 3.       Evidenta dividendelor datorate acţionarilor/asociaţilor se tine cu ajutorul contului 457…

Mai mult

Politica de dividende – cum se incaseaza ?

Potrivit legii 31/1990 cu privire la societatile comerciale , dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc în termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei…

Mai mult

Formularul 106- declaratie privind dividendele

Ordinul nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 “Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor” a fost publicat in M.Of. 389 din 27.05.2014. Prin acest ordin se aprobă modelul şi conţinutul formularului 106 “Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor”, cod 14.13.01.01/d.d., prevăzut în anexa nr. 1 la ordin. Cine depune aceasta declaratie ? • societăţile naţionale • companiile naţionale…

Mai mult

Ai avut profit in 2013 ? iata cand poti ridica dividendele

Conform legii societatilor comerciale, dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar…

Mai mult

Noutati privind impozitul pe dividende in cazul elementelor de extraneitate

Baza legala: HG77/2014; Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulteriore; HG44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal cu completari si modificari; OUG 102/2013 Prevederile legale aduse de HG77/2014 modifica Normele de aplicare a Codului fiscal in privinta Titlului V „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania”.…

Mai mult

Trei decizii grele: investitii, dividende, finantare

Orice CFO are in vedere aceste trei decizii importante atunci cand isi stabileste strategia financiara. Cele trei decizii nu sunt separate, ci interdependente. Astfel, daca o companie decide sa acorde dividende mai mari, atunci va avea mai putine resurse pentru autofinantare si va trebui sa caute finantare din surse externe. Aceasta finantare este necesara pentru a satisface cerintele deciziei de…

Mai mult

Dividende

Aspecte fiscale Acordarea dividendelor Persoana juridică română 1 -> dividende ->Persoana juridică română 2 Obligatiile persoanei juridice române 1 : • să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat Impozitul pe dividende = 16%* dividendului brut distribuit/plătit Aceleasi obligatii apar si in cazul dividendelor platite catre persoane fizice. Declararea impozitului • Impozitul pe…

Mai mult

Monografie – rezerve, impozit, repartizare dividende

O societate comerciala are un capital social de 2.000 lei si rezerve legale constituite pana la aceasta data de 150 lei. In cursul anului X se obtin venituri de 100.000 lei si se inregistreaza cheltuieli de 80.000 lei. Cheltuielile nedeductibile au fost in suma de 5.000 lei. Profitul ramas dupa repartizari se distribuie sub forma de dividende in exercitiul X+1…

Mai mult