Repartizarea profitului – ce prevede legea contabilitatii?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Legea contabilitatii prevede urmatoarele reguli in ce priveste repartizarea profitului:

  • profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar
  • inchiderea conturilor de venituri și cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârșitul exercițiului financiar.
  • rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia.
  • repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale.
  • sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați.
  • repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz.
  • regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societății are obligația de a urmări recuperarea acestor sume și de a dispune măsurile ce se impun în acest scop.
  • pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților.

Citeste si: Dividende trimestriale – ce sunt, cum se calculeaza si ce obligatii exista ?

Articole similare

Comentariul tau aici