Revisal – informatii complete cu privire la Registrul de evidenta a salariatilor

 1. Cine trebuie sa se inscrie in Revisal?
 2. Cui se transmite registrul de evidenta a salariatilor?
 3. Elementele Revisal
 4. Cand  se completeaza si se transmit modificarile la ITM?
 5. Modalitati de transmitere a registrului de evidenta a salariatilor

 

Cine trebuie sa se inscrie in Revisal?

Fiecare angajator (persoana juridica sau fizica) are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor, in care sunt inscrisi toti angajatii acestuia, registru  care se va inregistra in prealabil la autoritatea publica competenta, potrivit legii, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul, respectiv sediul angajatorului, data de la care devine document oficial.

 

Cui se tansmite registrul de evidenta a salariatilor?

Registrul general de evidenta a salariatilor se completeaza si se transmite Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) in ordinea angajarii.

 

Elementele Revisal

 • Elementele de identificare a tuturor salariatilor :  numele, prenumele, codul numeric personal, cetatenia, tara de provenienta ;
 • Data angajarii
 • Perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea
 • Functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR)
 • Tipul contractului individual de munca
 • Durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia
 • Salariul, sporurile si cuantumul acestora
 • Perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca , cu exceptia cazului de suspendare in baza certificatului medical
 • Data incetarii contractului de munca

Cand  se completeaza si se transmit modificarile la ITM?

Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor corespunzatoare si trasmiterea registrului prin modalitatile puse la dispozitie     se face:

1. La angajarea fiecarui salariat elementele  se inregistreaza in registru si se transmit cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza .

2. La data incetarii contractului individual de munca al salariatului se inregistreaza in registru si se transmite.

3. Cand exista cauze de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale se inregistreaza in registru si se transmit in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii.

4. Pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza si transmite perioada detasarii si denumirea  angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.

5. Orice modificare a unuia dintre elementele: identitatea partilor; locul de munca (perioada detasarii) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative ; durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia; salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale in timpul executarii contractului individual de munca (salariul de baza lunar brut si sporurile); impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu  exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege, potrivit art. 17 alin (5) din Codul Muncii si se inregistreaza in registru si se raporteaza cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii elementelor.

6.  Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.

 

Modalitati de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor

Transmiterea on-line pe portalul REGES –  cea mai folosita modalitate de depunere a Revisal  – se poate face accesand portalul Inspectiei Muncii, disponibil la adresa https://reges.inspectiamuncii.ro/.  Pentru a se putea accesa acest portal este nevoie de inregistrare in prealabil pentru a obtine numele de utilizator si parola, fiind nevoie sa va  deplasati la ITM-ul in a carui raza teritoriala angajatorul isi are sediul sau domiciliul, cu urmatoarele acte:

 • cerere scrisa pentru eliberarea numelui de utilizator si a parolei;
 • imputernicire semnata si stampilata de angajator, in cazul in care persoana care solicita obtinerea numelui de utilizator si parolei este alta decat reprezentantul legal al angajatorului (consultati atasat un model de imputernicire);
 • copie dupa certificatul de inmatriculare;
 • copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite.

Prin e-mail – transmiterea Revisal se poate face si la adresa de e-mail pusa la dispozitie de Inspectia Muncii”. Facilitatea este disponibila pentru angajatorii care detin semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, obtinut de la un furnizor de certificare in conditiile Legii nr. 455/2001.

La sediul ITM – Transmiterea registrului se poate face si prin depunerea la sediul ITM.  ReviSal se depune pe suport CD, discheta 3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sisteme de fisiere FAT/FAT32. Acesta trebuie sa fie insotit de o adresa de inaintare semnata si stampilata de catre reprezentantul legal.

 

Oana Tomoiaga

 

Articole similare

Comentariul tau aici