S-a modificat procedura de acordare a asistentei in completarea declaratiei unice -O 966/1.208 din 15.09.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Articolul 5 din Procedura de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.938/4.735/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2018, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:


Art. 5. — (1) .Organul fiscal central stabilește lista cu persoana/persoanele care va/vor colabora cu organul fiscal local în vederea acordării asistenței privind completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice, precum și un calendar în care persoanele desemnate se deplasează la sediul organului fiscal local în acest scop, astfel încât cel puțin o zi pe săptămână, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, să fie prezent un funcționar cu atribuții de asistență din cadrul organului fiscal central sau un alt funcționar din cadrul organului fiscal central, de la data de 15 ianuarie și până la împlinirea termenului de depunere a declarației unice, prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”

Baza legala: Ordin al ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Procedura de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.938/4.735/2018, nr. 966/1.208 din 15.09.2021

Articole similare

Comentariul tau aici