Schimbarile legislative in materie de TVA in 2019-sinteza

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In cursul anului 2019 au avut loc mai multe schimbari legislative in materie de TVA, pe care le recapitulam mai jos pe scurt:

1.Legea nr. 13 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative care aduce modificări privind aplicabilitatea cotei reduse de TVA de 5%, astfel, cota de 5% se aplica si pentru:

 • transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement.

2.Legea nr. 30 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare care face referire la ajustarea bazei de impozitare a TVA in situatia falimentului si a livrarii de locuinte:

 • in cazul achizițiilor de imobile cu cota redusa de 5% a fost eliminată limita de achiziție a unui singur imobil de către o persoană fizică, precum și limita la 250 m2 aferentă suprafeței de teren, inclusiv amprenta la sol a locuinței.
 • dreptul de ajustare a bazei de impozitare în situatia în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa datorita falimentului beneficiarului, ia naștere de la data sentinței sau, după caz, a încheierii prin care s-a decis intrarea în faliment a acestuia, fără a se mai aștepta finalizarea prin decizie definitivă a procedurii de faliment.

3.Legea nr. 60 din 15 aprilie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care aduce noutati in privinta:

 • tratamentului fiscal al cupoanelor valorice;
 • tratamentului fiscal al serviciilor furnizate pe cale electronică catre persoane neimpozabile

Citeste mai multe detalii aici.

4. OG 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin care:

 • se introduce cota de 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/ certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final.

5.Legea 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • La art.270 din Codul fiscal se prevedea ca sunt considerate livrări de bunuri, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite. Prin noua lege, textul acestui articol se completeaza cu o exceptie – situația în care sunt transferate bunuri imobile de o persoană impozabilă unei instituții publice în scopul stingerii unei obligații fiscale restante. Asadar, pentru aceasta exceptie, nu se colecteaza TVA.
 • la art. 316 alin. (9) se prevedea ca organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă risc fiscal ridicat si ca prin ordin al președintelui A.N.A.F. se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal. Prin noua lege se mentioneaza ca, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal se stabilesc prin normele metodologice. Asadar, nu se mai stabilesc de catre ANAF.
  de asemenea, se mentioneaza ca in normele metodologice se vor stabili criteriile de evaluare a riscului fiscal pentru organele fiscale competente care anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat. Si in acest caz, nu mai intra in atributia ANAF stabilirea criteriilor de anulare a inregistrarii in scop de TVA.

Articole similare

Comentariul tau aici