Scrisoare de informare ANAF cu privire la casele de marcat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Agentia Nationala Anti Frauda readuce la cunostinta obligativitatea legarii caselor de marcat (aparate de marcat electronice fiscale – denumite în continuare AMEF) fara a se face distinctie intre aparatele de marcat electronice fiscale utilizate si cele
neutilizate, în conformitate cu prevederile art. 2 si art.3 alin. (1) lit. a) din Ordinul Președintelui ANAF nr.435/25.03.2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din OUG. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere monitorizare a datelor fiscale al ANAF.


Termenul limită de conectare a AMEF a fost:
• 30.11.2021, pentru AMEF deținute de operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii.
Prezenta informare este destinata ,, a operatorilor economici care, pana la data de 03.06.2022, nu fugureaza conectati la sistemul informatic național de supraveghere monitorizare a datelor fiscale al ANAF, cu scopul de a preveni eventualele
probleme privind contraventiile aplicate pentru nerespectarea obligatiei Dvs. de a asigura conectarea la distanta a AMEF.

Conectarea AMEF la serverele ANAF va presupune renunțarea la anumite declarații care se depun periodic de către contribuabili având ca efect o simplificare a obligațiilor declarative, în eventualitatea realizării cu succes a procesului și transmiterii datelor complete.
Precizăm totodata, că, în urmatoarele situatii, si anume:

– daca utilizați AMEF instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice, aveți obligația completării și transmiterii declarației prevăzute în Anexa nr. 2 la ordin(F4110), până la termenul anterior menționat. Aceasta e singura exceptie
reglementata. (adica, nu aveti obligatia conectarii la sistemul informatic național de supraveghere monitorizare a datelor fiscale al ANAF.).

-daca ati depus declaratia F4105, in care ati bifat una din situatiile : furt, disparitie, distrugere, instrainare, defiscalizare NU mai aveti obligatia conectarii la server central ANAF, cu conditia ca s- a procedat la scoaterea memoriei fiscale a AMEF, de catre
tehnicianul autorizat de la distribuitorul autorizat .
In acest caz aveti obligatia transmiterii declarației F4109 ”Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate” pentru toate aparatele de marcat neutilizate, chiar și pentru cele la care a fost extrasă memoria fiscală și a fost transmis formularul F4105 cu extragere memorie fiscală.

Conform reglementărilor în vigoare, nu exista excepții de la obligatia depunerii formularului F4109.
Astfel, operatorii economici care nu utilizează AMEF în nicio zi din perioada de raportare, au obligația depunerii formularului F4109.

Din interpretarea prevederilor actelor normative sus-mentionate rezulta ca obligatia conectarii la sistemul informatic național de supraveghere monitorizare a datelor fiscale al ANAF, este instituita in sarcina operatorilor economici pentru toate AMEF pe
care le detin, inclusiv pentru cele neutilizate dar fiscalizate, cu exceptia celor care sunt instalate in zone nedeservite de rețele de comunicații electronice.

-operatorii economici care figureaza RADIATI, in bazele de date ANAF, NU mai au obligatia conectarii la server central ANAF.
-operatorii economici care figureaza cu activitatea suspendata (mentiune inscrisa in Certificatul constatator la ONRC) AU obligația de a conecta aparatele de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere monitorizare a
datelor fiscale al ANAF.
PRECIZARE, cu privire la completarea formularului F4105:

-In situatia in care se inchide punctul de lucru si se va proceda si la scoaterea memoriei fiscale, in formular, la punctul E6 Alte situatii decat cele prezentate la punctele E.1-E.5 se va completa mentiunea” scoaterea memoriei fiscale” si “inchiderea punctului de lucru” si se vor atasa documentele probatorii (ex.PV de predare-primire memorie, orice alte documente
probatorii).
-Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Articole similare

Comentariul tau aici