Sinteza : noutati privind regulamentul intern, fisa postului, obligatii de informare salariati, declaratii lunare 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Sintetizam in materialul de mai jos ultimele noutati legislative aparute in domeniul relatiilor de munca si calculului salarial, mai precis cele referitoare la reglulamentul intern, noul model de CIM, obligatiile suplimentare de informare ale angajatorilor, fisa postului  dar si declaratiile pe care trebuie sa le dea angajatatii.

Regulamentul intern

 1. Regulamentul intern este reglementat de Codul Muncii. Exista un capitol intreg dedicat acestui aspect- Titlul XI Răspunderea juridică, Capitolul I Regulamentul intern.
 2. Intocmirea regulamentului intern este obligatorie pentru fiecare angajator in termen de 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice.
 3. Intocmirea regulamentului intern este obligatorie indiferent de numarul de angajati. (Nu se mai aplica scutirea pentru firmele mici)
 4. Prin Legea 275/2022 se stabileste ca regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților.
 5. Prin Legea 283/2022 s-au introdus ca elemente obligatorii in regulamentul intern reguli referitoare la preaviz, informații cu privire la politica generală de formare a salariaților, dacă există.
 6. Regulamentul intern își produce efectele față de salariat de la momentul luării la cunoștință a acestuia.
 7. Angajatorul are obligația de a aduce la cunoștința fiecărui salariat prevederile regulamentului intern, în prima zi de lucru, și de a face dovada îndeplinirii acestei obligații. Obligatia de informare inca din prima zi de lucru a fost introdusa prin Legea 283/2022.
 8. Tot ca element de noutate s-a introdus prevederea ca aducerea la cunoștința salariaților a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport hârtie sau în format electronic, cu condiția ca, în acest din urmă caz, documentul să fie accesibil salariatului și să poată fi stocat și printat de către acesta.

Noul model de CIM

 1. Noul model de CIM a fost introdus prin Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale Nr. 2171/25.11.2022 si a intrat in vigoare incepand cu 09.12.2022.
 2. Noul model este mult mai complex comparativ cu vechiul model si continue in plus informatii precum: locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să își desfășoare activitatea în locuri de muncă diferite, precum și dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator, după caz, salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidențiate separat, periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul și metoda de plată, durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și/sau ore/săptămână, condițiile de efectuare și de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum și, dacă este cazul, modalitățile de organizare a muncii în schimburi, durata și condițiile perioadei de probă, dacă există, durata și condițiile perioadei de probă, dacă există.
 3. Nu este nevoie de acte adiționale pentru introducerea noilor clause in CIM. În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr. 283/2022, pentru salariații care au raporturi de muncă stabilite anterior datei de intrare în vigoare a legii, informaţiile suplimentare privind condiţiile aplicabile raportului de muncă se comunică de către angajator, la cerere, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise a salariatului. Lipsa unei astfel de solicitări nu exclude aplicarea drepturilor minime stabilite de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin lege.
 4. L 283/2022 mai introduce o clarificare importanta: orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept.

Fisa postului

 1.  Fisa postului este un document obligatoriu la angajare indiferent de marimea entitatii.
 2. Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă.

Declaratii privind deducerea personala de baza si cea suplimentara

 1. Pentru a putea beneficia de deducerile pentru persoanele aflate in intretinere – deducere de baza si deducere suplimentara, angajatii vor trebui sa complete o declaratie pe propria raspundere si sa ataseze acolo unde este cazul un document care sa ateste inscrierea copilului intr-o unitate de invatamant. Am scris detaliat in articolul: Modele declaratii pentru angajati: deducere suplimentara, contracte part time, persoane in intretinere – Contabilitate fiscalitate monografii contabile (contzilla.ro)

Declaratii in cadrul contractelor part time

 1. Modul de calcul a taxelor in cadrul contractelor part time a ramas la fel incepand cu luna august 2022.
 2. Salariații care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate au obligatia sa depuna la angajator o declaratie pe propria raspundere (Ordinul 1855/2022). Modele declaratii pentru angajati: deducere suplimentara, contracte part time, persoane in intretinere – Contabilitate fiscalitate monografii contabile (contzilla.ro)

Evidenta orelor de munca

 1. Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.
 2. Ce element de noutate introdus in octombrie 2022 :angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.
 3. Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului, în condițiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului. Absentarea de la locul de muncă nu va putea avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Articole similare

One Thought to “Sinteza : noutati privind regulamentul intern, fisa postului, obligatii de informare salariati, declaratii lunare 2023”

 1. Dumittu

  Buna ziua,foarte bine explicate și cu mult profesionism,va multumesc frumos.

Comentariul tau aici