Sistemul simplificat de contabilitate

Baza legală: OMF  nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522/25.07.2011.

Cine poate opta pentru acest sistem ?

– persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat:

• cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi

• totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.

Datele pentru calculul acestor indicatori sunt luate din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare pentru sfarsitul de an.

Cine nu poate opta pentru acest sistem ?

a) persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;

b) persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare al unei societăţi-mamă cu sediul în România, care are obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate conform prevederilor legale în vigoare;

c) societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste;

d) persoanele juridice a căror activitate este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi cele a căror activitate este reglementată de Banca Naţională a României;

e) subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin persoanelor juridice cu sediul în străinătate, precum şi subunităţile din străinătate ale persoanelor juridice din România a căror activitate este reglementată şi supravegheată de instituţiile prevăzute la lit. d).

Persoanele nou-înfiinţate pot opta în primul exerciţiu financiar, fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare, aceste persoane încetează să îndeplinească criteriile, ele sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile ordinului se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011.

Articole similare

Comentariul tau aici