Situatiile in care angajatorul poate incheia contracte de munca pe perioada determinata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Definirea contractului individual de munca pe perioada determinata

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata. Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege. Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.

Cazurile in care angajatorul poate incheia contracte de munca pe perioada determinata

 1. inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;
 2. cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;
 3. desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
 4. in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
 5. angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
 6. ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
 7. angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
 8. in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.

Durata maxima a contractului pe perioada determinata

Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. In cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.

Prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata

Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.

Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.

Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.

Perioda de proba

In ceea ce priveste perioada de proba aceasta nu va depasi urmatoarea durata:

 1. 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;
 2. 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;
 3. 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;
 4. 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.

 

Articole similare