Suspendarea PFA – intrarea in concediu de crestere copil

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda daca persoana care face solicitarea a obtinut venituri impozabile timp de 12 luni in ultimii doi an anterior datei nasterii copilului.

Amintim faptul ca printre veniturile impozabile ce pot intra in baza de calcul a indemnziatiei pentru cresterea copilului se numara si cele obtinute din activitati independente, de catre PFA.

In cazul PFA-urilor care intra in concediu pentru crestere copilului, este nevoie ca acestia sa isi suspende activitatea pe perioada in care se afla in concediu. In vederea suspendarii activitatii este nevoie ca persoana in cauza sa depuna o serie de documente la ONRC:

  1. Cererea de inregistrare, bifata in dreptul pct. 7.6. „intrerupere temporara de activitate”,  „reluare activitate” dupa caz;
  2. In cazul suspendarii temporare a activitatii: declaratia-tip pe propria raspundere (model 3 – original) din care sa rezulte ca pe perioada intreruperii temporare de activitate PFA/II/IF nu desfasoara activitate la sediul profesional, la punctele de lucru ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maxim 3 ani;
  3. In cazul reluarii activitatii: declaratia-tip pe propria raspundere (model 3 – original) din care sa rezulte ca PFA/II/IF indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate – formular;
  4. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original);
  5. Daca este cazul, dovada privind imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

Modelele de documente pot fi gasite pe site-ul ONRC la urmatorul link:

https://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-fizice/ghid-suspendare-activitate-pfa-ii-si-if

Depunerea documentatiei privind suspendarea activitatii la ONRC trebuie efectuata intr-un termen de 15 zile de la data evenimentului.

Pe de alta parte, intr-un termen de 30 de zile de la data suspendarii activitatii este nevoie de completarea si depunerea declaratiei unice. Se va complecta sectiunea “II.1.1.A.9.Data suspendarii activitatii” cu data suspendarii temporare a activitatii.

PFA care isi suspenda activitatea pentru concediu de crestere copil mai trebuie sa declare acest lucru si prin formularul 070 “Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”.

In concluzie, PFA care intra in concediu ce crestere a copilului trebuie sa:

  1. Isi suspende activitatea la ONRC.
  2. Completeze si depuna declaratia unica la ANAF.
  3. Completeze si depuna declaratia 070 la ANAF.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici