Tabel comparativ -microgrant/grant capital de lucru/grant investitii -OUG 130/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In baza OUG 130/2020 am realizat un tabel comparativ intre cele 3 tipuri de granturi disponibile, astfel:

MicrograntGrant capital de lucruGrant investitii
BeneficiariIMM         PFA           
CMI
IMMIMM
Valoare2000 eur-CA pe 2019 intre 5.000-13.500 eur – 2.000 eur;
– CA pe 2019 între 13.501-1 mil eur: 15% din CA max 150.000 eur          
-CA peste 1 mil eur , valoarea max. 150.000 eur.
-se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 eur și 200.000 eur.
Cofinantare0min. 15% din grantul solicitat-min. 15% din grantul solicitat pt. beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și
-min. 30% din pt București-Ilfov.
Domenii eligibilea) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12. 2019;
b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;
ANEXA 1 -CLICK AICI
c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020.
restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată virus sau a căror activitate a fost interzisă / redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă
ANEXA 2-CLICK AICI
a) industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
b) industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
c) energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
d) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
e) servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
f) servicii de îngrijire și întreținere corporală;
g) servicii de reparații și întreținere;
h) turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
i) confecții metalice/lemn/mobilier;
j) confecții textile/pielărie;
k) industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
l) industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
m) servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
n) servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;          o) comerț.
ANEXA 3- click aici
Conditii cumulativea) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 lit. b) și c);
c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.
a) au obținut CSU ;
b) au înregistrat profit operațional din activitatea de exploatare, în unul din ultimele două exerciții financiare;
c) dispun de coparticipare de mi. 15% din grant
d) mențin sau suplimentează nr. de salariați pe o perioadă de min. 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.
a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Articole similare

Comentariul tau aici